Produkter och tjänster

Isolerglas ReKlar KB har ett stort utbud av tjänster samt produkter. När det gäller försäljning så säljer vi olika typer av isolerglas, ornamentglas, säkerhetsglas, Teknor Energiruta., tyska dörrar och fönster samt säkerhetsdetaljer. Beträffande tjänster utför vi rekonditionering av sanering och isolerglas. Våra specialiteter är isolerglassanering och rekonditionering, isolerglasbyten, isolerglasförsäljning

Isolerglas ReKlar KB har branscherfarenhet enligt DIN samt i tyska Reklar. Vårt företag är medlemmar i tyska Reklars franchisesystem. Av denna anledning välkommnar vi gärna franchisetagare till vår verksamhet.