Isolerglassanering och rekonditionering

Genom den patenterade ReklAr® metoden

Är det alltid nödvändigt att byta ut immiga isolerglas? Frågan är berättigad,

Förr eller senare står nästan varje husägare inför problemet.

Varför blir isolerglas immiga?

• Genom hög termisk belastning, materialutmattning och inbyggnadsfel blir limfogen (förseglingen) otät.
• Genom att relativ luftfuktighet i den isolerande luftspalten mellan glasen, ökar från ca 1-2 % till nära 100%.
• Vid snabba temperaturfall när förångat tö - och restvatten från fönsterbågen kondenserar. Rutorna blir immiga och smutsiga.

Lösningen

Lösningen är den sedan många år beprövade ReklAr® metoden. Med ReklAr® metoden kan de flesta immiga fönster saneras och rekonditioneras på plats, utan glasbyte, utan demontering och utan smuts inomhus eftersom arbetet huvudsakligen utförs utifrån. Metoden gör det möjligt att spara pengar för omglasning förutsatt att åtgärden vidtas så snart förändringarna börjat märkas i fönstret. Att vänta förvärrar skadan.

ReklAr® metoden erbjuder 7 fördelar

• Isolerglasets värmeisoleringsförmåga bibehålls.*
• Genom ReklAr® filtret säkerställs borttransport av fukt från luftspalten mellan glasen till uteluften.
• Ljudisoleringen bibehålls fullt ut.*
• Kostnadsbesparing med minst 50% att jämföra med glasbyte.
• Inga tilläggskostnader för målning av fönsterbågar eller byte av fönsterlister.
• Ingen smuts inomhus då arbete huvudsakligen utförs utifrån
• Miljövänligt arbetssätt – i arbetsprocessen används enbart rent vatten och miljömärkt, biologiskt nedbrytbart rengöringskoncentrat. Däremot kan kasserade isolerglas i samband med traditionellt glasbyte ej återanvändas.

Kvalitetscertifiering

På ReklArs uppdrag har Fraunhofer Institut för Byggfysik i Stuttgart genomfört tre vetenskapliga studier. Dessa bekräftar att fuktavgivningen till uteluften är garanterad för framtiden, utan negativ inverkan på isolerglasets värmeisoleringsförmåga och ljudreduktion RW enligt *DIN52210 del.4 (isolerglas 4/12/4).

Provningsintyg *P5-118/1988, * P5-119/1988, liksom* P-Ba 206/1991 kan erhållas från ReklAr.

ReklAr® metoden

I hörnen på den yttre glasrutan borras- allt efter storlek- två eller fyra hål med 14 mm diam. Efter att ReklAr® -rengöringskoncentratet skummats upp i luftspalten mellan glasen rengörs de inre glasytorna mekaniskt. Detta görs utifrån med ett magnetstyrt torkarblad (DBP). Efter renspoling med totalt avsaltat vatten och fullständig uttorkning försluts borrhållen med transparenta dammfilter.

Isolerglasets värmeisolerings- och ljudisoleringsförmåga bibehålls fullt ut. ReklAr® - rådgivning är naturligtvis helt utan kostnad.