Teknor Energiruta

Kalla rum beror oftast på kalla fönster

Fönster är husets känsligaste del som skall kombinera krav på ljusgenomsläpplighet, ljud- och värmeisoleringsförmåga, miljö, estetik och ekonomi.

Varför Teknor Energiruta?

Teknor Energiruta har genomgått omfattande tester hos Sveriges Provnings och forskningsinstitut i Borås (testprotokoll finns) samt ett antal fältprover både vad gäller energibesparing och ljudreduktion. Montage har utförts över hela landet, tidigare i huvudsak för energibesparing men på senare tid i allt större utsträckning även för ljudreduktion.

Teknor Energiruta monteras på insidan av befintliga bågar. Inga ingrepp behöver göras för befintliga beslag, persiennlinor etc. utan de kan bibehållas intakt. Energirutan är konstruerad så att man erhåller en dammtät konstruktion, putsning mellan det nya och det gamla glaset behöver ej göras förrän efter 8 – 10 år. Energirutan är lätt demonterbar vilket är en uppenbar fördel vid eventuell glasreparation. Vanligtvis används 4 mm floatglas eller lågemissionsglas.

Efter montering av rutan anbringas en demonterbar täcklist anpassad till den aktuella fönsterbågen.

Montagetiden för Teknor Energiruta är ca 15 – 20 min / fönsterluft. Det innebär att den boende störs i ringa utsträckning. Montaget är renligt och man behöver bara plocka undan gardiner, blommor samt hindrande möbler till ca 1 m från fönstret.

Ljudreduktionen motsvarar en halvering av inträngande ljudnivå före montering av Energirutan.

Energibesparingen med lågemissionsglas uppgår till ca 15 – 20 % av den tidigare värmekostnaden, med vanligt floatglas ca 10 – 12 %. U-värdet med lågemissionsglas är ca 1,2. Med vanligt floatglas ca 1,6. (Ett vanligt 2-glasfönster har U-värde 3,0)
Energirutan eliminerar en stor del av kallraset som gör att man annars behöver öka värmen inomhus för att uppleva en god komfort.

Priset? Av vad vi kan finna finns inget annat fabrikat idag på marknaden som kan matcha vårt pris.

Teknor Energiruta monteras av utbildade montörer.

Garantier lämnas enligt gängse normer.

Därför Teknor Energiruta!