Rådgivning

Isolerglassanering och rekonditionering

Jämförande studie mellan isolerglas rekonditionering och isolerglasbyte:
- beräkning av nuvarande värmeförluster och bullerskydd.
- beräkning av värmeförluster efter rekonditioneringen alt. efter byte till nya isolerglas och ekonomisk analys med pay-off.

Tilläggsisolering av fönster med Teknor

Jämförande studie mellan befintliga fönster och uppgraderade fönster:
- beräkning av nuvarande värmeförluster.
- beräkning av värmeförluster efter uppgradering.
- bullerskydd.
- ekonomisk analys och pay-off.

Byte av isolerglas

Jämförande studie mellan befintliga isolerglas och tilltänkta alternativ:
- beräkning av nuvarande värmeförluster.
- beräkning av värmeförluster efter isolerglasbyte.
- egenskaper.
- kostnader.
- vinster och pay-off.

Inbrottsskydd

Analyserar behov av inbrottsskydd. Föreslår åtgärder:
- säkerhetsglasning.